<

 

 

Selaras dengan semakan Kadar Polisi Semalaman oleh Bank Negara Malaysia (BNM), Kadar Asas Standard, Kadar Asas dan Kadar Pembiayaan Asas OSK Malaysia bagi KFH Pembiayaan Perumahan-i / Hartanah-i dan KFH Murabahah Cashline-i akan disemak semula mulai 10 Mei 2023 seperti berikut:

Terima kasih.

...

CONTACT US

CHANNEL OF COMPLAINTS